DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı

ddx-danismani

TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından sertifikalandırılan Melih UMAR tarafından DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli ve yol haritası uygulaması ile sizlere hizmet vermekteyiz. Dijital dönüşüm danışmanlığı kapsamında işletmelerin yol haritalarını hazırlayarak, rekabet avantajı elde edecekleri teknoloji yatırımlarında onlara rehberlik ediyoruz.

DDX Danışman Havuzu, uzman dijital dönüşüm danışmanlarından oluşan bir ağdır. Bu danışmanlar, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde yol göstermek, stratejik planlamada destek sağlamak ve teknik uzmanlık sunmak için görev yaparlar.

DDX Dijital Dönüşüm Danışmanları, işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk düzeyini belirlemek için DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli’ni kullanır. Bu değerlendirme, işletmelerin dijital yetkinliklerini analiz eder ve dijital dönüşüm yolculuğunda hedeflerini belirlemek için bir temel oluşturur.

TÜBİTAK TÜSSİDE, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları ile işbirlikleri yaparak işletmeleri destekler. Bu işbirlikleri, işletmelere mali ve teknik destek sağlamak, dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilir.

DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı hizmeti, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda TÜSSİDE ve KOSGEB tarafından desteklenen bir inisiyatif olup, işletmelerin dijital olgunluk düzeyini artırmak, rekabet avantajı elde etmek, süreçleri iyileştirmek ve inovasyonu teşvik etmek için tasarlanmıştır. Danışmanlarımız, işletmelere stratejik yönlendirme, teknik uzmanlık ve projelerin etkin bir şekilde yönetilmesi konularında destek vererek işletmelerin dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

D3A (Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı), Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen bir araçtır ve işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini değerlendirmek için kullanılır. D3A modeli, işletmelerin dijital yetkinliklerini beş boyutta analiz eder: Kurumsal Yönetim, Müşteri ve Pazar Yönetimi, Ar-Ge ve Ürün Yönetimi, Tedarik Yönetimi ve Üretim Yönetimi.

D3A modelini kullanarak, işletmelerin süreçlerini ve süreçlerdeki veri kullanımını detaylı bir şekilde değerlendirebiliriz. Model, işletmenin dijital dönüşüm olgunluk düzeyini belirlemek için kapsamlı bir analiz sağlar. Bu değerlendirme sonucunda, işletmelerin mevcut durumları diğer işletmelerle karşılaştırılır ve dijital dönüşüm olgunluk seviyeleri belirlenir.

D3A modelinin amacı, işletmelere dijital dönüşüm sürecinde yol göstermek, mevcut durumlarını anlamalarını sağlamak ve gelişim alanlarını belirlemektir. Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, işletmelere dijital dönüşüm olgunluk düzeylerini artırmak için öneriler sunulur. Bu öneriler, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesini, verimliliklerini artırmasını ve müşteri deneyimini iyileştirmesini sağlar.