Qualiqo – Gıda Sağlığı ve Yönetim Sistemi

Global olarak kabul görmüş gıda standartlarına uyum sağlamak isteyen firmalar daha sistematik olmak ve teknolojiden en üst düzeyde faydalanmak için Gıda Güvenliği ve Sanitasyon yönetim yazılımına ihtiyaç duymaktadır. Geliştirdiğimiz bu yazılım (Qualiqo), gıda üretimi yapan fabrikalardaki hijyen ve sanitasyon süreçlerinin planlanmasına ve bu süreçlerin kontrol edilmesine, izlenmesine, ölçülmesine ve değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Gıda güvenliğinin kağıt üzerinde veya Excel’de takip edilmesi, verilerin girilmesinde zaman kaybına neden olmakta ve evrakların arşivlenmesi için fiziksel depolama gerektirmektedir. Ayrıca verilere anlık olarak ulaşmak zor ve yavaş olmakta, verileri bulmak ise çok fazla iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu da şirketlere iş gücü ve zaman kaybı olarak geri dönüyor. Qualiqo sayesinde verilere hızlı bir şekilde ve her yerden erişilebiliyor. Şirketler raporlarını herhangi bir platformdan (mobil, tablet, PC vb.) gerçek zamanlı olarak alabiliyor.

Qualiqo öncelikle şirketlerin Sanitasyon departmanının görünürlüğünü artırmasını, yazılı program ve talimatlara uyumunu artırmasını, son uygulama doğrulama süreçlerini standartlaştırmasını, kolay hedef ve verimlilik tabloları hazırlamasını, envanter kontrolünü, ekip eğitimini ve yönetimini sağlar.

Bu uygulamayı kullanan şirketlerin, standart operasyon prosedürleri (SOP ler), kalite, eğitim, raporlama becerileri ve kalite operasyonlarına uyumu iyileştirmek için proaktif önlemler almalarını sağlar.

Sanitasyon ve Hijyen Modülü

Lab & Mikrobiyolojik Kontrol (EMP)

IPM & Haşere
Kontrolü

Sanitasyon ve Hijyen Modülü

Gıda işleme ortamınızda en yüksek hijyen ve kalite kontrol standartlarını korumakta zorlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Birçok şirket sıkı endüstri yönetmeliklerini ve standartlarını karşılama zorluğuyla karşı karşıyadır. Genel kanının aksine, sadece bir sanitasyon programına sahip olmak yeterli değildir.İşte bu noktada Qualiqo, sanitasyon planlamasına yaklaşımınızı dönüştürmek için devreye giriyor.

IPM & Haşere Kontrolü

Qualiqo Pest Control ile gıda üretim şirketleri nihayet haşere izleme programlarını tek, kullanımı kolay bir platformda birleştirir. Bu merkezileştirme, operasyonları kolaylaştırır ve haşere ile ilgili tüm faaliyetlerin verimli yönetim için tek bir yerde olmasını sağlar.

Lab & Mikrobiyolojik Kontrol (EMP)

Qualiqo, mikrobiyolojik gıda güvenliği süreçlerinin yönetimiyle ilgili zorluklara sağlam bir çözüm sunmaktadır. Merkezi yönetim, otomatik raporlama ve laboratuvar entegrasyonu gibi özellikleri, gıda endüstrisinde güvenli gıda ürünlerine, mevzuata uygunluğa ve operasyonel verimliliğe katkıda bulunur.